Hjem / Udgivelser på vej

Udgivelser på vej

Kommende titler i serien, The Adventures of Luzi Cane

Klikker du på en titel, sendes du videre til seriens website.

Rider of the Crimson Dragon

Return of the Unicorn


Coveret er kun et eksempel!

Andre kommende titler

You are Deeply Loved


En engelsk børnebog

Dreamwalker i Atlantis

Du er altid elsket


En børnebog

You are Deeply Loved

Written by Romana Ercegović | Ilustrated by Simona Čudovan

The spring has come to the Land of Heart, but not everything is at it should be. The dwarf, Dwarfie Kindheart finds out that the magic water is not flowing and glowing anymore. With the help from Grandmother Beech the Wisehearted and Grandfather Chestnut the Softhearted, he learns that Little Mouse’s heart has started to freeze and that she is hiding somewhere in the forest.
  Dwarfie Kindheart sets out on a daring quest to solve the mystery. With help from the creatures of the forest, he discovers the unhappy mouse, only to find out that Little Mouse, have had an argument with her mother, and now she feels that she is no longer loved. Because of the freezing heart, the king of the Land of Ice sees her as a new citizen for his kingdom and comes looking for her.
  The fairy, Primrose offers her assistance as well, always been joyful and optimistic, but at some point, both the dwarf and the fairy must redraw to the two old trees, because the mouse chooses to visit The Land of Ice where there are no feelings. Her mother shows up in her search for her daughter, but initially she must give up too.
  Finally, Little Mouse's mother listens to the tiny voice of her heart, and guided by the heart, she gets in tune with Little Mouse and the ice around her daughter’s heart begins to melt. As a chain reaction to the love between mother and daughter, The Land of Ice starts to melt and becomes part of The Land of Heart.

To the top

Du er altid elsket

Skrevet af Romana Ercegović | Illustreret af Simona Čudovan

Det er blevet forår i Det Varme Hjertets Land, men ikke alt er som det bør være. Dværgen, Venlighjerte finder ud af, at det magiske vand ikke længer løber og gløder. Med hjælp fra bedstemor Bøg den Hjertevise og bedstefar Kastanje den Blødhjertede, finder han ud af at Lillemus’ hjerte er begyndt af fryse til is, og at hun skjuler sig et sted i skoven.
  Venlighjerte tager nu på en mission for at løse mysteriet. Med hjælp fra skovens væsner, finder han den ulykkelige mus, men kun for at opdage af at hun har haft et skænderi med sin mor, og nu føler, at hun ikke længere er elsket. Da hendes hjerte er begyndt at fryse, ønsker kongen af Det Kolde Hjertes Land at få hende som ny borger i sit kongerige, og begynder at søge efter hende.
  Feen, Primula tilbyder også sin hjælp, da hun altid er glad og optimistisk, men på et tidspunkt, må både dværgen og feen trække sig tilbage til de to gamle træer, da Lillemus vælger at flytte til Det Kolde Hjertes Land, hvor man ikke føler noget. Hendes mor finder sin datter, men også hun må indledningsvis give op.
  Først da Lillemus’ mor lytter til sit hjertes spæde stemme, og vejledt af sit hjerte, får hun kontakt med sin datter og isen i hendes datters hjerte begynder at smelte. Kærligheden mellem mor og datter skaber en kædereaktion og Det Kolde Hjertes Land begynder at smelte og bliver til sidst en del af Det Varme Hjertes Land.

To the top

Dreamwalker i Atlantis

af Erik Istrup

Dreamwalkeren er en mand der lever under Atlantis-æraen, men der vil også være tilbageblik til Lemurien og til tiden før tiden. Der vil også blive set fremad, som her, til hans liv i Egypten mens Jesus Kristus levede:
      "Bruddet mellem dem havde han selv valgt. Ikke fordi han ønskede at forlade Jamaya, tværtimod havde han aldrig følt større samhørighed med et andet menneske, men fordi missionen han havde valgt, ville separere dem fysisk i resten af dette liv."
      "Her, langt fra pyramiderne, hvis spidser pegede mod himlen og hvis skygger samtidig pegede på jorden; i sig selv et symbol på to retninger, skulle de skilles. Han havde brudt bånd tidligere i sit liv, men dette var det sværeste."
      "Der var ikke mange dage hvor stilheden sænkede sig over stenbruddet, men i dag stod fræsemaskinerne stille og den eneste bevægelse var støvet i vinden. Han tænkte på sin kære læremester, Imhotep der havde forberedt ham til rejsen og som altid havde kendt til den."
      Han skulle drage bort og bistå den længe ventede profet, Yeshua fra Huset Sananda, i hans arbejde med at udbrede krystalenergien. Han selv ville bidrage med den klareste atlantiske energi og andre ville også deltage i arbejdet."
      "Jamayas ansigt var mærket af hendes følelsesmæssige smerter og tårer, men bagved anede han lyset og smilet, som altid havde givet ham modet og kraften til at leve. Han vidste, at han altid ville have både lyset og smilet i sit hjerte."
      "Der blev ikke mælet et hørbart ord under deres sidste møde. Et var, at Jamaya mentalt forstod nødvendigheden af, at det netop var ham der rejste; noget andet var de følelsesmæssige billeder hun så, når hun kiggede ind i sin fremtid. Der var altid en lang skygge der nåede hende og i den anden ende af skyggen var silhuetten af en mand, så langt borte at han knap kunne anes."

Eller som her, hvor vi igen oplever et brud, men på en anden planet end Jorden:
      "Med blandede følelser som, afmagt, sørgmodighed og vrede, glider hun gennem paladsets søjlegange, hvor alt udsender et dæmpet, rødt skær. Hendes kjole, der også er rød, når næsten til gulvet. Hendes hår er dog ikke rødt, men sort. Hun har sagt farvel. Stjerneskibet har forladt planeten, for at tage ham på denne vigtige diplomatiske mission. Hun har virkelig prøvet, men der kom ingen bedre løsning. Han var født til at skulle tage på denne mission. Til at starte med var hun fortvivlet, for hun havde brug for ham her. Hvordan skulle hun ellers klare det? Hun kendte sin egen styrke, men den havde ligesom forladt hende. Tårerne løber ned ad hendes kinder da hun mærker, at han tænker på hende. Hendes kraft vender tilbage."

Til toppen

Livet må have en årsag

af Erik Istrup

Fortsættelsen til "Lev livet enkelt".
En retsmediciner undersøger en død person, for at finde årsagen til dødsfaldet. Det der driver ham eller hende er, at "døden må have en årsag". Men livet må ligeledes have en årsag. Der er noget der har forårsaget livet eller livets opståen. Dette udsagn gælder også, selv om livet opstod ved en tilfældighed. Der må stadig være nogle faktorer der har gjort, at livet opstod. Jeg vil fortælle dig grunden til at livet opstod her på planeten, hvorfor planeten blev skabt og hvorfor universet opstod. Jeg vil bruge mest tekst på at fortælle hvorfor og mindre tekst på hvordan.

Jeg vil tage dig med ud i Universet og længere endnu. Ud til det forskerne kalder "the Big Bang" og videre ud på den anden side. Turen vil ikke blive lang, hvis vi tænker i afstande, men vi vil nå ud og møde Skaberen og endda få et glimt af Skaberen før Skaberen. Her må jeg bede dig om at slippe alle dine forestillinger om hvad Gud er, for her når vi så langt "ud", at ingen menneskelig tredimensionel forståelse kan følge med.

Her må du uvilkårligt tænke: "Hvordan vil du så forklare mig det?" Se, det er virkelig et godt spørgsmål. Her er "forståelsen" vigtigere end forklaringen. Det lyder kryptisk, men det jeg prøver at sige er, at det er op til dig og den måde du opfatter og føler ind til sandheden på, mere end det er den måde jeg præsenterer den på, der gør udslaget.

Til toppen

Åh, Gud!

- En børnebog om Gud, begyndelsen, livet og efterlivet

af Erik Istrup

De fleste voksne vil sikkert føle sig rådvilde når de første gang får spørgsmålet, "Hvem er Gud?" eller måske: "Hvor er Gud?" Det kan være svært at ryste op med en forklaring som man selv synes er fyldestgørende, også selv om man dykker ned og prøver at finde nogle af de forklaringer man selv har fået. De færreste har denne paratviden, simpelthen fordi vi ikke går og funderer over disse store spørgsmål i hverdagen.
      "Åh, Gud!" beskriver Gud uden at bruge religionerne som grundlag, men derimod metafysisk viden, hvor metafysisk betyder "over (det) fysiske". De unge læsere får derfor en fornemmelse af begrebet, Gud, uden påvirkning af religiøse doktriner. Herved kan der også males et billede af mennesker, skabt i Guds billede, frem for en Gud skabt af mennesker der giver Gud menneskelige egenskaber.

Fra bogen: "Jeg vil fortælle dig, at du selv er med til at skrive denne bog. Det lyder mærkeligt, men det er fordi alt hænger sammen og derfor laver vi det der står i bogen sammen. Jeg skriver bogen på min computer efterhånden som vi digter den og du læser den. Det kan man da ikke, vil de voksne sige, men vi ved bedre. Og hvis du ikke lige kan huske hvorfor det er sådan, så skal jeg nok forklare det om lidt, men der er noget vi lige skal skrive om først."

Til toppen